Mantelbabian


Mantelbabianen (Papio hamadryas) är den babianart som är mest specialiserad för att leva i torra områden. Den lever i halvökenområden som gränsar till den etiopiska högplatån samt i några mindre områden i sydvästra och sydöstra spetsen av Arabiska halvön. I denna ogästvänliga miljö är det dåligt med föda och skydd och mantelbabianen lever ett disciplinerat liv som i vissa avseenden är fastare organiserat än andra babianers.

Flockarna består vanligtvis av 50-100 individer. Inom dessa flockar finns ytterligare uppdelningar i små familjegrupper, som var och en består av en fullvuxen hanne och 1-10 honor med sina ungar (sk haremsgrupper). Disciplinen inom dessa familjegrupper är hård, och honorna vågar inte ge sig av mer än några meter från de övriga. Om någon gör det följer hannen efter och tvingar henne med bett tillbaka till familjegruppen. Ungdjur lämnar ofta sin grupp innan de blir könsmogna.

Under dagen strövar de mindre grupperna omkring för att leta efter mat och mot kvällen samlas de på några få skyddade platser inför nattens vila. De kan då bilda stora samlingar på upp mot tusentalet individer. De fullvuxna hannarna känns igen på den långa silvergrå manen på skuldrorna, som bildar en sorts mantel, och på det tjocka håret på sidorna av huvudet och nosen, vilket ger dem ett imponerande utseende.

De ljusa, grå honorna är mindre och saknar manen. När de är brunstiga sväller könsdelarna på ett karakteristiskt sätt och den nakna rödaktiga huden blir mörkare när ägglossningen sker.

Mantelbabian

Mantelbabianen ägnar största delen av dagen åt att söka efter föda, t.ex. gräs, rötter, frön och vad de torra markerna i övrigt kan erbjuda. Ibland äter de smådjur och särskilt insekter. Födosökandet avbryts bara av korta viloperioder, då djuren putsar varandra. Denna putsning påbörjas oftast av honorna, som koncentrerar sig på den dominanta hannen.

I gamla Egypten de dyrkades mantelbabianen, vilket balsamerade djur och avbildningar på tempel och monument visar.


Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2023-02-08 10:33:46, av lukad

jätte bra verh good

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Babianer.se - För dig som vill lära dig mer om babianer