Förekomst av babianer


Babianerna finns i nästan hela Afrika, förutom i ett område norr om Sahara samt på Madagaskar. De lever främst i halvöknar, savanner, öppna skogar och i klippiga regioner. De lever huvudsakligen på marken men är duktiga på att klättra i träd och i bergsregioner. De klättrar exempelvis gärna upp i träd eller upp på avlägsna klippor när de vill vara ostörda.

De flesta arterna av babianer (Papio), listas som "livskraftiga" av IUCN. Den röda babianen däremot har ett utbredningsområde som är litet och minskande så de listas som "nära hotad".

Anubisbabianen lever främst i centrala Afrika även om de har det största utbredningsområdet av alla babianer, och förekommer i nästan hela Afrika. Till skillnad mot andra babianer finns det anubisbabianer även i de norra delarna av den afrikanska kontinenten och torrare områden som till exempel Sahara, Egypten, Etiopien och Sudan.

Savannbabianen (även kallad gul babian) förekommer på savanner och öppna trädbevuxna marker i stora delar av centrala och östra Afrika.

Chachambabianen finns främst i södra Afrika. Den lever i både låglänta områden och i mer bergiga områden.

Den röda babianen lever i ett litet område i västra Afrika.

Afrika

Kommentarer

Länk till den här kommentaren 2018-08-19 18:20:13, av Nicklas

Menar ni att det inte finns en enda babian på Madagaskar?

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Babianer.se - För dig som vill lära dig mer om babianer