Gelada


Geladan (Theropithecus gelada) liknar babianerna till utseendet men tillhör det egna släktet Theropithecus. Vissa genetiska stuider tyder på att geladan bör placeras i släktet babianer och andra tyder på att de har en stor genetisk skillnad mot babianerna. Däremot är geladan liksom babianerna, mandrillen och drillen en markattartad apa.

Geladan lever i torra bergsområden i mellersta och norra Etiopien och lever på öppna klippiga marker på 2 000-5 000 meters höjd över havet. Dessa höglandsapor håller oftast till i förkastningsområden. De sover på de klippiga sluttningarna och i klyftor, och genom sin tjocka päls är de skyddade mot de låga nattemperaturerna. Populationen av gelador minskar men arten listas fortfarande som livskraftig.

  Hanar Honor
Kroppslängd 70-80 cm 50-65 cm
Svanslängd Ca 50 cm 30-40 cm
Vikt 20-25 kg 10-15 kg

Geladan har en brun päls som är tjock och tät, och svansen avslutas med en yvig tofs. Hanen har en man av lång päls på skuldran och längre hår kring ansiktet än honan. Nosen är kortare än babianens och huden där är mörkbrun till svart.

Geladan är huvudsakligen en vegetarian och äter främst gräs, frukt och rötter, men ibland också insekter och mindre däggdjur. Den använder nästan allt ätbart som de ogästvänliga markerna bjuder. Ibland gör de plundringståg in på odlade fält.

Geladan är inte lika aggressiv som babianerna utan flyr hellre än att slåss med en fiende. Flockens storlek varierar vid olika årstider och beror på födotillgången. Vid dålig tillgång på föda är individerna spridda och bildar ganska små grupper om 5-30 individer. De utgörs av polygama familjegrupper bestående av en fullvuxen hanne med honor, ungar och några ungdjur, eller små temporära grupper med ungdjur och fullvuxna hannar utan honor. Under regntiden, när det finns gott om föda, slår sig grupperna samman och bildar flockar på flera hundra individer.

Honan är dräktig i ca 5-6 månader och föder sedan en unge åt gången, oftast under regnperioden (februari till april). Honan får vanligtvis en unge var tredje år och ungen dias i 12-18 månader. Första tiden håller sig ungen vid sin mamma men när ungen blir äldre rör den sig självständigt omkring i flocken och andra gelador kan hjälpa till med uppfostran. Könsmogen blir den vid fyra till fem år (hona) eller fem till sju år (hane).

Gelada

Skriv en kommentar

Babianer.se - För dig som vill lära dig mer om babianer